Kinesis je nastao kao potreba da se ljudima približi fizička aktivnost kako bi poboljšali kvalitet svog života. Pomoću ovog inspirišućeg koncepta ponovo otkrivamo lepotu slobodnog i prirodnog pokreta.

Kinesis omogućava izvođenje preko 250 najrazličitijih vežbi koje poboljšavaju snagu, fleksibilnost i ravnotežu.
Kinesis omogućava izvođenje vežbi koje uključuju posebne grupe mišića na različitim nivoima opterećenja, kao i izvodjenje pokreta koji uključuju nekoliko mišićnih grupa (kinetičkih lanaca).

Kinesis a

Sve pokrete je moguće izvoditi u tri dimenzije. Ovaj koncept Technogym kompanije jedinstven je i po tome što je moguća njegova najšira upotreba: od rehabilitacije, preko rekreacije, pa do primene u vrhunskom sportu.

technogym kinesis w

Intenzitet

Program se sprovodi tri puta nedeljno u trajanju od sat vremena i namenjen je odraslim, zdravim osobama, muškog i ženskog pola.
Trening je poluindividualni, vežba po šest osoba u grupi i sprovodi se pod kontrolom trenera tokom celog časa. Tokom treninga vežba se na spravi Kinesis i na loptama koje su ujedno i jedini rekvizit. Takođe, tokom treninga vežbači nose pulsmetar kojim se vrši stalna kontrola opterećenja..